CEOTalk

เมษายน 1, 2022

สัมมนา CEO Talk ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 บริษัท เจริญสินแอสเสท จำกัด จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาคณะผู้บริหารและพนักงาน ณ สถานตากอากาศบางปู ห้องบางปู 3 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดหัวข้อดังนี้
เมษายน 20, 2022

SEAL Business Ideas

เช้าวันนี้ (20 เมษายน 2565) คุณภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาให้เกียรติอบรมในหัวข้อเรื่อง “SEAL Business Ideas“ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด