เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของบริษัท

กว่าจะถึงวันนี้

เจริญสิน แอสเสท ก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดยเริ่มจากการประกอบธุรกิจห้องพักให้เช่า
ซึ่งมีโครงการเจริญสินธานี บางปู (โครงการสามห่วง) เป็นโครงการแรก รองรับผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย ที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
และโรงงานใกล้เคียง จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนโครงการห้องพักให้เช่า 17 โครงการ
จำนวนห้องพักมากกว่า 33,000 ห้อง ครอบคลุมจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และภูเก็ต
นอกจากธุรกิจห้องพักให้เช่าซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้ว บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประกอบด้วย อาคารพาณิชย์
โครงการทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม แฟคตอรี่แลนด์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในมิติอื่นๆ
ประกอบด้วยโรงแรมระดับ 3-5 ดาว และเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์

ดาวน์โหลดรายละเอียดบริษัท

พันธกิจ และวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์_03

วิสัยทัศน์

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา และ บริหารที่พักอาศัยสำหรับชุมชนใน ภาคอุตสาหกรรม และ การท่องเที่ยว เน้นทำเลที่ตั้ง ที่สะดวก ปลอดภัย ในราคา และบริการที่เหมาะสม
พันธกิจ_03

พันธกิจ

โครงการตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้วยการ ประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ผสานเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าบริการ
วัฒนธรรมองค์กร_03

วัฒนธรรมองค์กร

รวมประสบการณ์ผสานองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทัน การเปลี่ยนแปลง
ปรัชญาการทำงาน_02

ปรัชญาการทำงาน

ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสามัคคี

ก้าวที่มั่นคง

การประกอบธุรกิจของเจริญสิน แอสเสท มี 3 ลักษณะ คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และกลุ่มโรงแรม
เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ ซึ่งเป็นโครงการในอนาคตอันใกล้ การลงทุนมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อต่อยอดการทำประโยชน์สูงสุดให้กับธุรกิจ และ
ชุมชน ถึงวันนี้... เราได้พิสูจน์แล้วว่า ความใส่ใจในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แผ่ขยายออกไปเพื่อสร้างความสุขให้กับชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม 17 โครงการห้องพักให้เช่า และโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รวมทั้งโครงการในอนาคตอันใกล้จะเป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจของทุกคน
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชุมชนในพื้นที่พัฒนา
  • เจริญสินธานีสามห่วง
  • เจริญสินธานี กะตะฮิลล์
  • เจริญสินธานีโตนไทร

2536

เจริญสินธานี สามห่วง

ทีมผู้บริหาร

สาส์นจากประธานกิตติมศักดิ์

ดร. ทนง พิทยะ

ประธานกิตติมศักดิ์

ความสำเร็จของกลุ่มเจริญสินสะท้อนแนวคิดใหม่ของการบริหารธุรกิจร่วมสมัย ซึ่งสร้างศักยภาพ ที่ทรงพลังของความสมัครสมานในรูปแบบของธุรกิจครอบครัว ด้วยประสบการณ์จากการทำงาน แบบ “อนุรักษ์นิยม” พัฒนาจนเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพทำงานแบบเป็นทีมโดยเปิดกว้างรับฟัง และตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน ทำให้กลุ่มเจริญสินสามารถสร้างกลยุทธ์ โดยผสมผสานความเชี่ยวชาญ ของมืออาชีพ ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ และผลักดันให้ธุรกิจของกลุ่มเจริญสินก้าวหน้าไปข้างหน้า อย่างน่าทึ่ง

ในปัจจุบันคลื่นลูกใหม่รุ่นลูกหลานของกลุ่มเจริญสินกำลังสั่งสมประสบการณ์ทางธุรกิจเพื่อเตรียม ตัวรับช่วงต่อโดยยึดถือปรัชญาการทำงานจากทีมงานรุ่นบุกเบิก พร้อมๆกับการเรียนรู้กระบวน การโลกาภิวัฒน์ที่จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนเดิม เพื่อผลักดันให้กลุ่ม เจริญสินก้าวหน้าต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด และด้วยปณิธานในการทำงานที่สอดคล้องลงตัวกับวิถีแห่ง โลกและความมั่นคงของสังคมนี้เอง จะทำให้กลุ่มเจริญสินมีความพร้อมด้วยแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ในอนาคตและเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมไทยตลอดไป

สาส์นจากประธานกรรมการ

วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน

ประธานกรรมการ

นับเป็นวาระแห่งความภาคภูมิใจ เมื่อเจริญสิน แอสเสท ก้าวมาครบปีที่ 30 ด้วยความก้าวหน้าใน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรังสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในสังคม ด้วยความเชื่อมั่นว่า คนไทยทุกระดับชั้นสมควรที่จะได้รับคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะทางด้านที่อยู่อาศัยซึ่งนับ เป็นปัจจัยในอันดับต้นๆ ของการมีชีวิตอยู่ในสังคมเมือง

เจตนารมณ์นี้ถือกำเนิดมาตั้งแต่วินาทีแรกของการก้าวเข้าสู่ธุรกิจของเจริญสิน แอสเสท จนถึงวันนี้ เจตนารมณ์ของเรายังคงมั่นคงมุ่งมั่นไม่เคยเปลี่ยนแปลง อาณาจักรของเจริญสิน แอสเสท จึงก้าวไกลออกไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างสังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพให้กับ ชุมชนหลากหลาย และกระจายออกไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงในอนาคต

ด้วยประสิทธิภาพของทีมงานที่ลงลึกถึงในใจผู้อยู่อาศัย เอาใจใส่ในการบริการ และยึดมั่นในความซื่อตรง ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมสะท้อนความภูมิใจในผลงานที่ทุกคนได้ร่วมใจกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ด้วยปรัชญา 4 ประการของกลุ่มเจริญสิน นั่นคือความซื่อสัตย์ ความอดทน ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสามัคคี ซึ่งนับเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จของเรามาจนตราบทุกวันนี้

นุชนภา วงษ์เจริญสิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เฉลิมพล ทองไพฑูรย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข

กรรมการตรวจสอบ

มงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการตรวจสอบ

มานิต วงษ์เจริญสิน

กรรมการ

นพพันธป์ เมืองโคตร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ธเนศ พิริย์โยธินกุล

กรรมการ

ณัฐจักร์ วงษ์เจริญสิน

กรรมการ