D-TAC

พฤษภาคม 28, 2020

ขอบคุณน้ำใจการช่วยเหลือ บริษัท D-TAC นำแจกข้าวสารอาหารแห้ง

  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โครงการเจริญสินธานี สุขุมวิท สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ ซึ่งมีทีมงานจากบริษัท D-TAC นำข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้ลูกค้าที่เช่าพักภายในโครงการเจริญสินธานี สุขุมวิท ณ บริเวณสำนักงานใหญ่