อบรมดับเพลิง

กันยายน 20, 2022

เจริญสิน แอสเสท จัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565⛑

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เจริญสิน แอสเสท เรียนเชิญ #กองปฏิบัติการดับเพลิง กู้ภัย 5 สำนักป้องกัน และ #บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร มาฝึกอบรมให้พนักงานบริษัทฯ บรรยายในหัวข้อเรื่อง #การดับเพลิงขั้นต้น และ #อพยพหนีไฟ ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฎิบัติ ณ สำนักงานใหญ่ โดยได้รับเกียรติวิทยากรคือ