ความรู้ความเข้าใจความคิดและความรู้สึก

มกราคม 16, 2023

สัมมนา Town Hall Meeting ประจำปี 2566🐰

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 (ช่วงเช้า) บริษัท เจริญสินแอสเสท จำกัด จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ณ ห้อง Ballroom ชั้น 15 โรงแรม เมเปิล บางนา กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
มกราคม 16, 2023

สัมมนา Town Hall Meeting ประจำปี 2566🐰

กิจกรรมช่วงบ่าย ของวันที่ 16 มกราคม 2566 บริษัท เจริญสินแอสเสท จำกัด จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ พร้อมกับบริษัทย่อย ณ ห้อง Ballroom ชั้น 15 โรงแรม เมเปิล บางนา กรุงเทพฯ