ชื่อโครงการ : โครงการเจริญนคร

ที่อยู่โครงการ :

ผู้ดูแล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
โทรสาร
จำนวน
พื้นที่
จำนวนห้องที่เหลือ
ราคาอาคาร
ถ. บางนา-ตราด กม.57 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง
อ.พานทอง ชลบุรี 20160
 
คุณขนิษฐา เกียรติคุณรักษา 
ผู้จัดการอาคารโครงการเจริญนคร 
038-156570-2 
 
20 ห้อง 
 
16 ห้อง 
เริ่มต้น 3.5 ล้านบาท 

แผนที่