ชื่อโครงการ : อาคารพาณิชย์นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ที่อยู่โครงการ :

ผู้ดูแล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
โทรสาร
จำนวน
พื้นที่
จำนวนห้องที่เหลือ
ราคาอาคาร

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

 
คุณธนพล เผ่าทองจีน  
ผู้จัดการฝ่ายอาคารโครงการบางปูใหม่ 
02-323-3638-41 
 
17 ห้อง 
18.8 ตร.วา 
4 ห้อง 
ห้องละ ฿2.5 ล้านบาท 

แผนที่