ชื่อโครงการ : โครงการบุญนคร (BNC)

ที่อยู่โครงการ :

ชื่อผู้ดูแล
เบอร์โทร
โทรสาร
จำนวน
ราคาห้องพัก
ราคาร้านค้า

88 ม.1  ถ.บางนา-ตราด กม.57  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี  20160

เปิดบริการ 6.00 น.-21.00 น.ทุกวัน

 
คุณยุพา นันทะราช  
โทรศัพท์: 038-465-114-5  
038-468-667 
0 ห้อง 
1,500 บาท/เดือน 
4,000 บาท/เดือน 

แผนที่