ชื่อโครงการ : โครงการเจริญนคร (CNK)

ที่อยู่โครงการ :

ชื่อผู้ดูแล
เบอร์โทร
โทรสาร
จำนวน
ราคาห้องพัก
ราคาร้านค้า
ถ. บางนา-ตราด กม.57 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160

เปิดบริการ 6.00 น.-21.00 น.ทุกวัน
 
คุณขนิษฐา เกียรติคุณรักษา 
โทรศัพท์: 038-156570-2  
038-156571 
 
 

แผนที่