ชื่อโครงการ : ที่ดิน 232

ที่อยู่โครงการ :

ผู้ดูแล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
จำนวน
พื้นที่
จำนวนที่เหลือ
ราคาที่ดิน

ถ.พานทอง-ปูนเท่าม้า
ต.มาบโป่ง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี

 
คุณฑิฆัมพร สุทธิประภา  
 
081-914-5616,02-709- 
232-0-50 ไร่ 
7 แปลง 
เหมา 232 ล้านบาท 

แผนที่