ชื่อโครงการ : ที่ดิน 331

ที่อยู่โครงการ :

ผู้ดูแล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
จำนวน
พื้นที่
จำนวนที่เหลือ
ราคาที่ดิน

อ.พนัสนิคม ถนนสาย 331 กม.ที่ 42

 
คุณฑิฆัมพร สุทธิประภา 
 
081-914-5616,02-709- 
476-1-15 ไร่ 
1 แปลง 
เหมา 110 ล้านบาท 

แผนที่