ชื่อโครงการ : โครงการบางปู 88

ที่อยู่โครงการ :

ผู้ดูแล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
จำนวน
พื้นที่
จำนวนที่เหลือ
ราคาที่ดิน

กม. 34 +200 ถนนสุขุมวิท
ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

 
คุณฑิฆัมพร สุทธิประภา  
 
081-914-5616,02-709-1100#104 
1-2 ไร่ / แปลง 
7 แปลง 
 

แผนที่