ชื่อโครงการ : โครงการบางปูแฟคทอรี่แลนด์

ที่อยู่โครงการ :

ผู้ดูแล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
จำนวน
พื้นที่
จำนวนที่เหลือ
ราคาที่ดิน

กม. 34 +200 ถนนสุขุมวิท
ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

 
คุณฑิฆัมพร สุทธิประภา 
 
081-914-5616,02-709- 
80 
2-4 ไร่ 
67 แปลง 
12,000-14,000 บาท/ตรว 

แผนที่