หัวข้อข่าว : Morninf Brief 2009

บริษัท เจริญสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จัดสัมมนา Morning Brief 2009 ในวันที่ 5 มกราคม 2552 เวลา 7.00 - 12.00 น. ณ บางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต