หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ คุณนุชนภา วงษ์เจริญสิน เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" จาก สถาบันพระปกเกล้า