หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด แสดงความยินดีกับ คุณ ธิดาพร วงษ์เจริญสิน ที่ได้รับรางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี 2561"