หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็ก

ผู้แทนกลุ่มบริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด ร่วมกิจกรรมมอบของใช้และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา