หัวข้อข่าว : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2561

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 กลุ่มเจริญสิน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเมเปิ้ล