หัวข้อข่าว : วันสงกรานต์

พนักงาน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด ร่วมสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจรดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561