หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี

ตัวแทนของพนักงาน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด แสดงความยินดีกับ คุณนุชนภา วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้่าที่บริหาร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561 สาขา บริหารธุรกิจและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย (หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน) เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561