หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการส่งเสริมการขายของโครงการบางปูนคร

ภาพการจับรางวัลทีวีและพัดลมตั้งโต๊ะ เมื่อวันที่ 8/07/2010ของโครงการบางปูนคร

รายชื่อลูกค้าที่ได้รับของรางวัลจากโครงการบางปูนคร

รางวัลทีวี LCD 32" มีจำนวน 3 รางวัล

         

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

อาคาร

ห้อง

หมายเหตุ

1

นางอานิษา  อังกาบกิ่ง

J3

432

รับของรางวัลแล้ว

2

นางญาดา   ชิณมาตย์

V5

302

"

3

นางสุภมาส    สว่างเนตร

V5

320

"

         

รางวัลพัดลมตั้งโต๊ะ  16" จำนวน 10 รางวัล

     
         

1

นางสาววิชาญ  เพียวงษ์

V6

210

รับของรางวัลแล้ว

2

นายชำนาญ  กองทะผล

V6

410

"

3

นางจรรยา  ชัยณรงค์

V3

238

"

4

นางไพศาล  เลี้ยงหล่ำ

V2

207

"

5

นางสาวนิชานันท์   สกุลลักษณ์

J3

338

"

6

นางจำลอง   สหุนันต์

J1

511

"

7

นางอำนวย  คล่องวิเชียร

V6

137

"

8

นายสุรศักดิ์  มีทองแสน

V3

517

"

9

นายวิรัช  กองชนะ

J1

521

"

10

นางแสงเรือน  จำกัด

K1

125

"