skuztQPjQ4Envo3gN4qa1W2Z News and Public Relations Archives - csasset

News and Public Relations

March 29, 2020

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ให้ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เริ่มบังคับตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.เป็นต้นไป บริษัท เจริญสินแอสเสท จำกัด และบริษัทย่อย ยังคงมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน ลูกค้า และครอบครัว ที่ได้พักอาศัยภายในเหมือนเดิม จึงใช้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้
March 29, 2020

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ให้ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เริ่มบังคับตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.เป็นต้นไป บริษัท เจริญสินแอสเสท จำกัด และบริษัทย่อย ยังคงมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน ลูกค้า และครอบครัว ที่ได้พักอาศัยภายในเหมือนเดิม จึงใช้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้
April 8, 2020

ปันน้ำใจ ยืนหยัดเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์ ต่อสู้โควิด-19

ปันน้ำใจ❤️ ยืนหยัดเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์👩🏼‍⚕️👨🏼‍⚕️ต่อสู้โควิด-19🦠 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิวงษ์เจริญสิน ร่วมกับ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด โดยคุณธิดาพร วงษ์เจริญสิน พร้อมคณะ เข้ามอบเงินสนับสนุนและอุปกรณ์ป้องกันชุดหมี ถุงคลุมรองเท้า และ Face Shield มูลค่ารวม 130,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีฤบดินทร์ โดยคุณอาภรณ์ สมจิตร์ ตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ เป็นผู้รับมอบ
April 16, 2020

ขวัญและกำลังใจให้พนักงานของเรา ดูแลใส่ใจปลอดภัยไปด้วยกัน

“ในภาวะของการแพร่ #ระบาดโควิด19 🦠
👩🏼‍💻👨🏼‍💻บุคลากรของเราเป็นสิ่งสำคัญ ผมมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของพนักงานทุกท่าน และได้จัดรายการดังนี้
😷 #หน้ากากผ้า
🙌🏻 #เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
🛍 #ถุงผ้าอเนกประสงค์
🍽 #อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม
🔰 #ประกันภัยไวรัสโคโรน่า
เพื่อเป็น #ขวัญและกำลังใจ❤️ ให้แก่พนักงานของเรา #ดูแลใส่ใจปลอดภัยไปด้วยกัน ”
April 16, 2020

ขวัญและกำลังใจให้พนักงานของเรา ดูแลใส่ใจปลอดภัยไปด้วยกัน

“ในภาวะของการแพร่ #ระบาดโควิด19 🦠
👩🏼‍💻👨🏼‍💻บุคลากรของเราเป็นสิ่งสำคัญ ผมมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของพนักงานทุกท่าน และได้จัดรายการดังนี้
😷 #หน้ากากผ้า
🙌🏻 #เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
🛍 #ถุงผ้าอเนกประสงค์
🍽 #อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม
🔰 #ประกันภัยไวรัสโคโรน่า
เพื่อเป็น #ขวัญและกำลังใจ❤️ ให้แก่พนักงานของเรา #ดูแลใส่ใจปลอดภัยไปด้วยกัน ”
April 17, 2020

ส่งกำลังใจและความห่วงใย พวกเราไม่ทิ้งกัน

ส่งกำลังใจและความห่วงใย❤️ พวกเราไม่ทิ้งกัน เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ มอบหมายให้ประธานบริหารฝ่ายงานก่อสร้าง มอบข้าวสาร และอาหารแห้ง ให้แก่คนงานก่อสร้าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19
April 17, 2020

ส่ง Face Shield ชุดแรก มอบให้โรงพยาบาลในประเทศไทย

ส่ง Face Shield ชุดแรก มอบให้โรงพยาบาลในประเทศไทย🇹🇭 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ⏱เวลา 14.00 น.
ตัวแทนมูลนิธิวงษ์เจริญสิน เข้ามอบ Face Shield ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวน 500 ชิ้น
April 17, 2020

ส่งกำลังใจและความห่วงใย พวกเราไม่ทิ้งกัน

ส่งกำลังใจและความห่วงใย❤️ พวกเราไม่ทิ้งกัน เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ มอบหมายให้ประธานบริหารฝ่ายงานก่อสร้าง มอบข้าวสาร และอาหารแห้ง ให้แก่คนงานก่อสร้าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19
April 17, 2020

ส่ง Face Shield ชุดแรก มอบให้โรงพยาบาลในประเทศไทย

ส่ง Face Shield ชุดแรก มอบให้โรงพยาบาลในประเทศไทย🇹🇭 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ⏱เวลา 14.00 น.
ตัวแทนมูลนิธิวงษ์เจริญสิน เข้ามอบ Face Shield ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวน 500 ชิ้น
April 18, 2020

เจริญสิน แอสเสท ร่วมด้วยช่วยกัน

เจริญสิน แอสเสท ร่วมด้วยช่วยกัน💕 บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด สนับสนุนมอบฉากอะคริลิคกั้นโต๊ะทำงาน ให้แก่เทศบาลตำบลป่าสัก และสถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้ จ.ลำพูน เพื่อเป็นหนึ่งแนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
April 18, 2020

เจริญสิน แอสเสท ร่วมด้วยช่วยกัน

เจริญสิน แอสเสท ร่วมด้วยช่วยกัน💕 บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด สนับสนุนมอบฉากอะคริลิคกั้นโต๊ะทำงาน ให้แก่เทศบาลตำบลป่าสัก และสถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้ จ.ลำพูน เพื่อเป็นหนึ่งแนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
April 21, 2020

ส่ง Face Shield ชุดที่ 2 มอบให้แก่โรงพยาบาลต่างจังหวัดประเทศไทย

ส่ง Face Shield ชุดที่ 2 มอบให้แก่โรงพยาบาลต่างจังหวัดประเทศไทย🇹🇭 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 มูลนิธิวงษ์เจริญสิน จัดส่ง Face Shield ทางไปรษณีย์ไทย เพื่อดำเนินการส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม จำนวน 5 โรงพยาบาล ทั้งหมด 500 ชิ้น ดังต่อไปนี้
April 21, 2020

ส่ง Face Shield ชุดที่ 2 มอบให้แก่โรงพยาบาลต่างจังหวัดประเทศไทย

ส่ง Face Shield ชุดที่ 2 มอบให้แก่โรงพยาบาลต่างจังหวัดประเทศไทย🇹🇭 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 มูลนิธิวงษ์เจริญสิน จัดส่ง Face Shield ทางไปรษณีย์ไทย เพื่อดำเนินการส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม จำนวน 5 โรงพยาบาล ทั้งหมด 500 ชิ้น ดังต่อไปนี้
April 22, 2020

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิค-19 (ครั้งที่ 5) ที่เจริญสินธานีมหาชัย

👨🏻‍🚒เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิค-19🦠 (ครั้งที่ 5) ที่ #เจริญสินธานีมหาชัย วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. คุณอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม พร้อม #เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 40 คน ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส และทำความสะอาดภายใน #โครงการเจริญสินธานีมหาชัย เพื่อกำจัดเชื้อโรค และป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
April 22, 2020

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจสำคัญ โดยมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเตียงผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลละอุ่น

มูลนิธิวงษ์เจริญสิน ร่วมกับ เจริญสิน แอสเสท ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจสำคัญ❤️ โดยมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเตียงผู้ป่วยให้แก่ #โรงพยาบาลละอุ่น จ.ระนอง มูลค่ารวม 1,228,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
April 22, 2020

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิค-19 (ครั้งที่ 5) ที่เจริญสินธานีมหาชัย

👨🏻‍🚒เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิค-19🦠 (ครั้งที่ 5) ที่ #เจริญสินธานีมหาชัย วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. คุณอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม พร้อม #เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 40 คน ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส และทำความสะอาดภายใน #โครงการเจริญสินธานีมหาชัย เพื่อกำจัดเชื้อโรค และป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
April 22, 2020

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจสำคัญ โดยมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเตียงผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลละอุ่น

มูลนิธิวงษ์เจริญสิน ร่วมกับ เจริญสิน แอสเสท ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจสำคัญ❤️ โดยมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเตียงผู้ป่วยให้แก่ #โรงพยาบาลละอุ่น จ.ระนอง มูลค่ารวม 1,228,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
April 23, 2020

รวมภาพความประทับใจ รวมพลังจิตอาสา เจริญสินแอสเสท ด้วยเพลงประกอบ “เราไม่ทิ้งกัน”

รวมภาพความประทับใจ❤️
รวมพลังจิตอาสา เจริญสินแอสเสท ด้วยเพลงประกอบ “เราไม่ทิ้งกัน” 🎼ของบอย โกสิยพงษ์ ที่แต่งเพลงนี้เพื่อให้กำลังใจคนไทยผ่านพ้นวิกฤต #โควิด19 ด้วยสถานการณ์ COVID-19 มูลนิธิวงษ์เจริญสิน พร้อมจิตอาสาเจริญสินแอสเสท รวมพลังขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ทำงานหนักเพื่อประชาชน💕👨🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️
April 23, 2020

รวมภาพความประทับใจ รวมพลังจิตอาสา เจริญสินแอสเสท ด้วยเพลงประกอบ “เราไม่ทิ้งกัน”

รวมภาพความประทับใจ❤️
รวมพลังจิตอาสา เจริญสินแอสเสท ด้วยเพลงประกอบ “เราไม่ทิ้งกัน” 🎼ของบอย โกสิยพงษ์ ที่แต่งเพลงนี้เพื่อให้กำลังใจคนไทยผ่านพ้นวิกฤต #โควิด19 ด้วยสถานการณ์ COVID-19 มูลนิธิวงษ์เจริญสิน พร้อมจิตอาสาเจริญสินแอสเสท รวมพลังขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ทำงานหนักเพื่อประชาชน💕👨🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️
May 8, 2020

ปันน้ำใจ ยืนหยัดเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์ ต่อสู้โควิด-19

ปันน้ำใจ❤️ ยืนหยัดเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์👩🏼‍⚕️👨🏼‍⚕️ต่อสู้โควิด-19🦠 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิวงษ์เจริญสิน ร่วมกับ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด โดยคุณธิดาพร วงษ์เจริญสิน พร้อมคณะ เข้ามอบเงินสนับสนุนและอุปกรณ์ป้องกันชุดหมี ถุงคลุมรองเท้า และ Face Shield มูลค่ารวม 130,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีฤบดินทร์ โดยคุณอาภรณ์ สมจิตร์ ตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ เป็นผู้รับมอบ
May 10, 2020

ขอบคุณน้ำใจอันยิ่งใหญ่ จากสยามพีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

ขอบคุณน้ำใจอันยิ่งใหญ่❤️ จากสยามพีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เจริญสินธานี พานทอง จ.ชลบุรี สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ครั้งแรก ในการบริจาคข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด แจกให้แก่ลูกค้าผู้พักอาศัยในโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่โรคระบาดโควิด-19
May 10, 2020

ขอบคุณน้ำใจอันยิ่งใหญ่ จากสยามพีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

ขอบคุณน้ำใจอันยิ่งใหญ่❤️ จากสยามพีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เจริญสินธานี พานทอง จ.ชลบุรี สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ครั้งแรก ในการบริจาคข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด แจกให้แก่ลูกค้าผู้พักอาศัยในโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่โรคระบาดโควิด-19
May 16, 2020

เจริญสินธานี กะทู้ ตั้งตู้ปันน้ำใจ

เจริญสินธานี กะทู้ ตั้งตู้ปันน้ำใจ💕 ผู้บริหารเจริญสิน แอสเสท มีความห่วงใยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่นำสิ่งของอาหารแห้งพร้อมน้ำดื่ม ใส่ตู้ปันน้ำใจ เพื่อหวังให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 มาทยอยเลือกหยิบไปใช้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเพื่อนมนุษย์ และเป็นการได้ร่วมทำบุญ ท่ามกลางความสุขใจของผู้ที่มีน้ำใจได้แบ่งปัน โดยโครงการฯจะจัดให้มีผู้ดูแลและแบ่งปันให้ทั่วถึง
May 16, 2020

เจริญสินธานี กะทู้ ตั้งตู้ปันน้ำใจ

เจริญสินธานี กะทู้ ตั้งตู้ปันน้ำใจ💕 ผู้บริหารเจริญสิน แอสเสท มีความห่วงใยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่นำสิ่งของอาหารแห้งพร้อมน้ำดื่ม ใส่ตู้ปันน้ำใจ เพื่อหวังให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 มาทยอยเลือกหยิบไปใช้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเพื่อนมนุษย์ และเป็นการได้ร่วมทำบุญ ท่ามกลางความสุขใจของผู้ที่มีน้ำใจได้แบ่งปัน โดยโครงการฯจะจัดให้มีผู้ดูแลและแบ่งปันให้ทั่วถึง
May 22, 2020

โครงการ “รวมพลังน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ครั้งที่ 1

โครงการ “รวมพลังน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ครั้งที่ 1💕 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2563 เวลา 13.00 น. เจริญสินแอสเสท รวมพลังน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ดูแลใส่ใจบรรเทาความเดือดร้อน ร่วมบริจาคเงินสดและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มูลค่า 30,000 บาท มอบให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ให้ผู้ที่ประสบความยากลำบากเด็กนักเรียนรวมเด็กพิเศษ👦🏻👩🏻 ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
May 22, 2020

โครงการ “รวมพลังน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ครั้งที่ 1

โครงการ “รวมพลังน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ครั้งที่ 1💕 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2563 เวลา 13.00 น. เจริญสินแอสเสท รวมพลังน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ดูแลใส่ใจบรรเทาความเดือดร้อน ร่วมบริจาคเงินสดและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มูลค่า 30,000 บาท มอบให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ให้ผู้ที่ประสบความยากลำบากเด็กนักเรียนรวมเด็กพิเศษ👦🏻👩🏻 ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
May 25, 2020

น้ำใจช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองกะทู้ (แจกรอบที่ 2)

❤️น้ำใจช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองกะทู้ (แจกรอบที่ 2) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองกะทู้ นำโดย ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ได้ลงพื้นที่โครงการเจริญสินธานี กะทู้ เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้เดือดร้อนในโครงการฯ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความดีใจของผู้พักอาศัย
May 25, 2020

น้ำใจช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองกะทู้ (แจกรอบที่ 2)

❤️น้ำใจช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองกะทู้ (แจกรอบที่ 2) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองกะทู้ นำโดย ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ได้ลงพื้นที่โครงการเจริญสินธานี กะทู้ เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้เดือดร้อนในโครงการฯ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความดีใจของผู้พักอาศัย
May 26, 2020

ขอบคุณน้ำใจองค์กรมนุษยธรรม (ประเทศกัมพูชา)

🙏ขอบคุณน้ำใจองค์กรมนุษยธรรม (ประเทศกัมพูชา) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 โครงการเจริญสินธานี ปิ่นทอง 2 สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ โดยมีตัวแทนองค์กรมนุษยธรรม (ประเทศกัมพูชา) นำข้าวสาร อาหารแห้ง มาแจกให้กับลูกค้าที่เช่าพักภายในโครงการเจริญสินธานีปิ่นทอง 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประหยัดค่าใช้จ่าย และนำเงินที่มีอยู่ไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น
May 26, 2020

ขอบคุณน้ำใจองค์กรมนุษยธรรม (ประเทศกัมพูชา)

🙏ขอบคุณน้ำใจองค์กรมนุษยธรรม (ประเทศกัมพูชา) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 โครงการเจริญสินธานี ปิ่นทอง 2 สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ โดยมีตัวแทนองค์กรมนุษยธรรม (ประเทศกัมพูชา) นำข้าวสาร อาหารแห้ง มาแจกให้กับลูกค้าที่เช่าพักภายในโครงการเจริญสินธานีปิ่นทอง 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประหยัดค่าใช้จ่าย และนำเงินที่มีอยู่ไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น