💁‍♀️ใครๆ ก็อยากพักใกล้ที่ทำงาน
กันยายน 18, 2023
ร่วมใจ❤️บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.ค่ายธนะรัชต์
กันยายน 22, 2023

สืบสานประเพณีไทย💦 สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เจริญสิน แอสเสท และบริษัทย่อย ร่วมอนุรักษ์ #สืบสานประเพณีไทย เนื่องเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

โดยจัดให้พนักงานแต่งกายชุดไทยหรือชุดลายดอกไม้ เพื่อร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ #รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ที่เป็นที่รักและเคารพ

หลังจากรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ผู้บริหารได้กล่าวโอวาทแก่พนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ๒๕๖๖ 💦🌸🌺