ร่วมใจ❤️บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.ค่ายธนะรัชต์

สืบสานประเพณีไทย💦 สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
กันยายน 22, 2023
ร่วมแสดงความยินดี🎊🎊🎊
กันยายน 22, 2023

ร่วมใจ❤️บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.ค่ายธนะรัชต์

วันนี้ (วันที่ 16 มิ.ย. 66) ที่อาคารอำนวยการภายในโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ คุณธิดาพร วงษ์เจริญสิน คุณอุสา วงษ์เจริญสิน และคุณนุชนภา วงษ์เจริญสิน พร้อมคณะ บริจาคเงินสด มูลค่า 328,610 บาท

มอบให้แก่โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยพันเอก(พิเศษ) วรินทร ทานาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้
ทั้งนี้ในการบริจาคดังกล่าวเพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย และบริษัทฯขอมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจด้วยความห่วงใยไปยังคณะแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนัก พร้อมเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อส่วนรวม
#ร่วมด้วยช่วยกัน #savethemedicalteam #SAVEบุคลากรทางการแพทย์ #โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ #บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์