ขอแสดงความยินดี ✨ผู้โชคดีรับทองคำจากงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ล่องเรือสำราญ 🥳New Year’s Party 2021

ประมวลภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ล่องเรือสำราญ New Year’s Party 2021
ธันวาคม 20, 2021
#สวัสดีปีใหม่ 2565 🎉🎉🎉 #HappyNewYear2022
ธันวาคม 30, 2021

ขอแสดงความยินดี ✨ผู้โชคดีรับทองคำจากงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ล่องเรือสำราญ 🥳New Year’s Party 2021

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด และบริษัทย่อย ขอร่วมแสดงความยินดีอีกครั้งกับรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 13 ท่าน ที่ได้การจับสลากรางวัลรับทองคำ 96.5% มีทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือ น้ำหนักมากสุดถึง 2 สลึง จำนวน 13 รางวัล ดังนี้

นางวงเดือน เวชปกรณ์
น.ส. นุชนารถ แซ่ตั๊ง
นายสุริยา แสงศรี
นายนิพนธ์ แขรัตนะ
นายจักรกฤษณ์ ไชยสุทธิ์
น.ส.วิภารัตน์ พงษ์พิลา
น.ส.สุนันทา พ่อนา
น.ส.ปิยะดา จันภักดี
น.ส.อนัญญา พิมนธัญกาณ
น.ส.กุสุมา สุดศรี
น.ส.อรอนงค์ วงศ์สิงห์
น.ส.กัญญารัตน์ เป็งทอง
น.ส.อัญญรัตน์ แสงฤทธิ์
🎊กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ท่าเรือไอคอนสยาม by Smile Riverside Cruise ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีมา ณ ที่นี้ด้วย👏🏻👏🏻👏🏻