“เจริญสิน แอสเสท” ครบรอบ 32 ปี วันก่อตั้งของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจมาด้วยความมั่นคง แข็งแกร่ง
ตุลาคม 9, 2021

พิธีตั้งศาลพระพรหม โครงการเจริญสินธานี เมืองใหม่

เช้าวันนี้ เวลา 09.09 นาฬิกา คณะผู้บริหารและเหล่าพนักงานบริษัทฯ ร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่กิจการงานต่างๆของบริษัทฯ รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานแก่พนักงาน
และเป็นที่สักการะบูชาของผู้พักอาศัยในโครงการเจริญสินธานีเมืองใหม่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ณ บริเวณทางเข้าโครงการฯ โดยมีคุณรัตนชัย วงษ์เจริญสิน และคุณวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน เดินทางมาเป็นประธานพิธีจุดเทียนในครั้งนี้