เจริญสินแอสเสท สนับสนุนเทศบาลตำบลบางปู ร่วมกิจกรรม “แมสแลกของ” 💚

เจริญสินธานี ประชุมรายงานผลดำเนินงาน 7 เดือน ประจำปี 2564
เจริญสินธานี 📈ประชุมรายงานผลดำเนินงาน 7 เดือน ประจำปี 2564
กันยายน 6, 2021
ขายที่ดินพรุสมพาร จ.ภูเก็ต
ขายที่ดิน พรุสมภาร
กันยายน 7, 2021

เจริญสินแอสเสท สนับสนุนเทศบาลตำบลบางปู ร่วมกิจกรรม “แมสแลกของ” 💚

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ผู้แทนคุณสหรัถ ผุดผ่อง เข้ามอบเงินสด พร้อม #เครื่องบริโภค #อาหารแห้ง โดยมี #มาม่า, #เกร็ดขนมปังชุปทอด, และ #ปลากระป๋อง ให้แก่เทศบาลตำบลบางปู
ซึ่งคุณพริมลักษณ์ ร่วมสุข เป็นปลัดเทศบาลตำบลบางปู เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้
กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมรับแลกแมสที่ใช้แล้ว กลับคืนลงถังสู่ขยะแดง ทางเทศบาลตำบลบางปู ได้จัดวางถังขยะแดงทุกจุด ทุกชุมชนเต็มพื้นที่ โดยให้พับแมส (ใช้แล้ว) ใส่ขวด นำมาแลกเครื่องบริโภคได้ทุกจุดที่มีป้ายโครงการ
ดังนั้น ทาง #เทศบาลตำบลบางปู ได้มีวัตถุประสงค์ ต้องการเชิญชวนบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปูทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมกิจกรรมนำแมสที่ใช้แล้วมาแลกสิ่งของเพื่อลดขยะ