👩🏻‍💼🧑🏻‍💼พนักงาน คือหัวใจสำคัญ เร่งสั่งวัคซีนเข็ม 3 หนุนสังคมแข็งแกร่งไปด้วยกัน💕

Work from Home
บริษัทฯ ตอบสนองนโยบายประกาศรัฐบาลร่วม Work from Home
สิงหาคม 20, 2021
เจริญสินธานี ประชุมรายงานผลดำเนินงาน 7 เดือน ประจำปี 2564
เจริญสินธานี 📈ประชุมรายงานผลดำเนินงาน 7 เดือน ประจำปี 2564
กันยายน 6, 2021

👩🏻‍💼🧑🏻‍💼พนักงาน คือหัวใจสำคัญ เร่งสั่งวัคซีนเข็ม 3 หนุนสังคมแข็งแกร่งไปด้วยกัน💕

นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด มีความห่วงใยบุคลากร ได้วางมาตรการเชิงรุกจองวัคซีน #Moderna ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อฉีดเป็นเข็ม 3 ให้กับคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 หลากหลายสายพันธุ์

โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีเป้าหมายตั้งใจทำหน้าที่ดูแลสังคมขององค์กรและบุคคลรอบข้างให้เดินหน้าไปอย่างแข็งแกร่งด้วยกัน ร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ได้วางแผนอนาคตให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน