แยกขวดช่วยหมอสู้ภัยโควิด
“แยกขวดช่วยหมอสู้ภัยโควิด” บริจาคขวดพลาสติก PET มารีไซเคิลทำชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์
สิงหาคม 17, 2021
พนักงาน คือหัวใจสำคัญ เร่งสั่งวัคซีนเข็ม 3 หนุนสังคมแข็งแกร่งไปด้วยกัน
👩🏻‍💼🧑🏻‍💼พนักงาน คือหัวใจสำคัญ เร่งสั่งวัคซีนเข็ม 3 หนุนสังคมแข็งแกร่งไปด้วยกัน💕
กันยายน 1, 2021

บริษัทฯ ตอบสนองนโยบายประกาศรัฐบาลร่วม Work from Home

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการให้พนักงานทำงานที่บ้าน (work from home) ตามมาตรการ ศบค. เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เนื่องจากการระบาดที่มีการแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว ทำให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด และบริษัทย่อย จึงตอบสนองแนวทางดังกล่าว โดยจัดสลับวันทำงานระหว่างที่บ้านและที่ทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ในระหว่างปฏิบัติงานที่บ้านและที่ทำงาน ได้มีการประชุมผ่านระบบ Zoom เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจ❤️ ในการผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน