❤️ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกฮอล์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้โรงพยาบาลแม่สอด และโรงพยาบาลอุ้มผาง

เจริญสิน แอสเสท ขอแสดงความเสียใจ
เจริญสิน แอสเสท ขอแสดงความเสียใจในความสูญเสียโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้
August 6, 2021
สนับสนุนอาหารกล่อง ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด
สนับสนุนอาหารกล่อง🍱 เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
August 6, 2021

❤️ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกฮอล์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้โรงพยาบาลแม่สอด และโรงพยาบาลอุ้มผาง

ทางคณะมีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติภารกิจสู้ภัยโควิด-19
โดยคุณธิดาพร วงษ์เจริญสิน, คุณตวงพร ศุภวนิช, คุณกัลยา เตรียมวิทยา และคุณนิรมล พร้อมคณะกัลยาณมิตรเจริญสินแอสเสท ร่วมใจกันจัดส่งให้โรงพยาบาลแม่สอด และโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ติดกับชายแดนพม่า โดยสิ่งของที่มอบให้มีรายการดังต่อไปนี้
🥇 หน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น
🥈 สเปรย์แอลกฮอล์ จำนวน 40 ขวด
🥉 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 4 แกลลอน
การส่งมอบในครั้งนี้เพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบหน้ากากอนามัย ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบหน้ากากอนามัย ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบหน้ากากอนามัย ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบหน้ากากอนามัย