📣📣📣ประกาศ ฉบับที่ 2 เรื่อง รายงานสถานการณ์โควิด-19 โครงการเจริญสินธานี สุขุมวิท

เจริญสินธานี สามห่วง 🙏🏻ขอบคุณมูลนิธิยังตรง ทีมงานพรรคเพื่อไทย เขต1 สมุทรปราการ สำหรับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)🦠
May 30, 2021
เข้าพักกับเจริญสินธานีวันนี้ รับฟรี‼️ฟ้าทะลายโจร 1 กระปุก
เข้าพักกับเจริญสินธานีวันนี้ รับฟรี‼️ฟ้าทะลายโจร 1 กระปุก
May 30, 2021

📣📣📣ประกาศ ฉบับที่ 2 เรื่อง รายงานสถานการณ์โควิด-19 โครงการเจริญสินธานี สุขุมวิท

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
จากการตรวจกัดกรองโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ในพื้นที่โครงการ ทั้งหมด 4 อาคาร อาคาร B2, D2, D3 และ D4 รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการฯ จำนวน 623 ราย วันนี้ ได้รับรายงานผลการตรวจจาก สสจ.เมืองสมุทรปราการ ได้สรุปจำนวนผู้ใด้รับเชื้อโควิด-19ดังนี้

ผู้ได้รับการตรวจทั้งหมด จำนวน 623 ราย
ผู้ใด้รับเชื้อโควิด-19 จำนวน 71 ราย
🔸ผู้พักอาศัยในโครงการ จำนวน 67 ราย
🔸บุคคลภายนอก จำนวน 4 ราย
แนวทางปฏิบัติ โครงการได้ติดต่อไปยังผู้ที่ติดเชื้อให้หยุดทำงานและกักตัวที่ห้องห้ามออกนอกพื้นที่ รอรถโรงพยาบาลเข้ามารับตัวไปรักษา โดยมาตรการควบคุมโรค เจริญสินธานี สุขุมวิท ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด การตรวจคัดกรองโรคที่เหลือ 5 อาคาร ระยะเวลา 5 วัน ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ไปจนครบ เริ่มจากอาคาร B1, B3, B4, B5 และ D1 ตามลำดับ เริ่มการตรวจคัดกรองโรค ตั้งแต่เวลา 15:30 น.- 19:00 น. จุดตรวจบริเวณด้านหน้าโครงการซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก มีการจัดระเบียบการเข้าตรวจคัดกรองโรค Covid-19 แบบ Swab ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย
ขอให้ผู้ที่พักอาศัยในอาคารดังกล่าวจัดเตรียมเอกสารก่อนเข้ารับการตรวจตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ คือ ถ่ายสำเนาหน้าบัตรประชาชน กรณีต่างชาติ หน้าหนังสือเดินทาง หรือ บัตรชมพูระบุ อาคาร/ห้อง, เบอร์โทรศัพท์, สิทธิประกันสังคม และ สถานที่ทำงาน เพื่อให้การลงทะเบียนเข้ารับการตรวจโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารของ เจริญสินธานี สุขุมวิท ผ่านทาง Website : www.csasset.co.th และ Page facebook : https://www.facebook.com/Charoensinthani/
” เราจะไปด้วยกันทั้งทุกข์และสุข เพื่อให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ “
ขอแสดงความนับถือ
เจริญสินธานี สุขุมวิท
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564