สืบสานประเพณีไทย💦 #สงกรานต์วิถีใหม่ #ปลอดภัยห่างไกลโควิด

เจริญสินธานี
โปรสุดคุ้ม ยิ่งอยู่ยิ่งรวย!!
April 7, 2021
เจริญสินธานี
โปรสุดคุ้ม ลดสุดขั้วหนาวสุดใจ!!
April 10, 2021

สืบสานประเพณีไทย💦 #สงกรานต์วิถีใหม่ #ปลอดภัยห่างไกลโควิด

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เจริญสิน แอสเสท และบริษัทย่อย ร่วมอนุรักษ์ #สืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดให้พนักงานแต่งกายชุดไทยหรือชุดลายดอกไม้ #ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ #รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ #ผู้เป็นที่รักและเคารพ เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบสานประเพณีอันดีงาม

หลังจากร่วมกิจกรรม บริษัทฯ มีเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมไอศรีมให้แก่พนักงาน โดยต่อแถวรับอาหาร ตามหลักของ #SocialDistancing
จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ตามประเพณี #สงกรานต์แบบฐานวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรการ #เทศกาลสงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศคบ.) อย่างเคร่งครัดโดยการ #เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร และ #สวมหน้ากากอนามัย