เจริญสิน แอสเสท จัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ⛑
มีนาคม 18, 2021

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในงานสัมมนา “ Town Hall Meeting ”

” เราต้อง ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ทำในสิ่งที่เกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า สร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน “

คุณเฉลิมพล ทองไพฑูรย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
กล่าวในงานสัมมนา “ Town Hall Meeting ”
08 มีนาคม 2564