สัมมนา Town Hall Meeting ประจำปี 2564 (รอบเช้า)
มีนาคม 8, 2021
เจริญสิน แอสเสท จัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ⛑
มีนาคม 18, 2021

สัมมนา Town Hall Meeting ประจำปี 2564 (รอบบ่าย)

กิจกรรมช่วงบ่าย ของวันที่ 8 มีนาคม 2564 บริษัท เจริญสินแอสเสท จำกัด จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ณ ห้องงำเมือง ชั้น 1 ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ โดยคุณสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น จาก BINGO for BRAIN บรรยายสัมมนาหัวข้อ “Upgrade สมอง เพิ่มพลังชีวิต พิชิตเป้าหมาย” หลังจากอบรมสัมมนา บริษัทฯจัดกิจกรรม จับรางวัลของขวัญ แจกพนักงานบริษัทฯ เนื่องเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข

การสัมมนาประจำปีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา กำหนดแผนกลยุทธ์ต่างๆ ระดมความคิด เพื่อหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ คุณสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เพื่อเสริมความรู้ ความคิด พร้อมสร้างความสนุกสนานในการอบรม และขอบพระคุณประธานผู้บริหารทุกท่านที่จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาในครั้งนี้