โครงการเจริญสินธานี บ่อวิน ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3
ธันวาคม 14, 2020
Merry christmas and happy new year 2021!!!
ธันวาคม 23, 2020

สวัสดีปีใหม่ 2564 🎉🎉🎉

” ปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ทำให้เศรษฐกิจทุกภาคส่วนมีการชะลอตัว รวมถึงการว่าจ้างงานโดยรวม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้า บริษัทฯ ได้มอบส่วนลดห้องพัก ส่วนลดร้านค้า แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ

ในปีใหม่ 2564 นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะร่วมมือ ร่วมใจและสามัคคี ทำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ลูกค้ากลับมาพักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขออำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่แข็งแกร่ง เพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกับบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป “
วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
รองประธาน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเจริญสิน