ครอบครัววงษ์เจริญสิน และญาติพี่น้อง จัดพิธีไหว้ พิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศให้แด่คุณพ่อมาโนช วงษ์เจริญสิน อดีตประธานกลุ่มเจริญสิน

ที่สุดแห่งการลงทุน ที่สุดแห่งความคุ้มค่า
พฤศจิกายน 10, 2020
บริการห้องเก็บของหรือเอกสารให้เช่า
พฤศจิกายน 15, 2020

ครอบครัววงษ์เจริญสิน และญาติพี่น้อง จัดพิธีไหว้ พิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศให้แด่คุณพ่อมาโนช วงษ์เจริญสิน อดีตประธานกลุ่มเจริญสิน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ครอบครัววงษ์เจริญสิน และญาติพี่น้อง จัดพิธีไหว้ พิธีสวดพระอภิธรรมและร่วมถวายภัตตาหารเพล อุทิศให้แด่คุณพ่อมาโนช วงษ์เจริญสิน อดีตประธานกลุ่มเจริญสิน ก่อนจะมีพิธีฝัง ณ สุสานเทวบทวลัญชา จ.นครปฐม