เจริญสิน แอสเสท #บริจาคขวดน้ำพลาสติก
ตุลาคม 9, 2020
จองอาคารพาณิชย์วันนี้ รับเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีทันที
ตุลาคม 11, 2020

เจริญสิน แอสเสท จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร” ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 10 ตุลาคม 2563 โดย ผศ.ดร.ปรีดา นัคเร ประธานหลักสูตรนิเทศศาตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และคณะ เป็นวิทยากร