ขายที่ดิน คลองกิ่ว
พฤษภาคม 28, 2020
เจริญสินธานี สามห่วง
พฤษภาคม 29, 2020

โครงการ “รวมพลังน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2563 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่เจริญสินแอสเสท รวมพลังน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ร่วมบริจาคเงินสดและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มูลค่า 30,000 บาท มอบให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี ให้ผู้ที่ประสบความยากลำบากเด็กพิเศษ👦🏻👩🏻 ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

สำหรับการส่งมอบสิ่งของในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมประเทศชาติ ให้ก้าวผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน ด้วยการสานสัมพันธ์ที่ยั่งยืนตอบแทนสู่สังคม ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของการเป็นบริษัทคนไทย ผู้ร่วมต้านภัยโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน