ขายที่ดิน หนองอิรุณ
พฤษภาคม 27, 2020
เจริญสินธานี สามห่วง
พฤษภาคม 28, 2020

ขอบคุณน้ำใจการช่วยเหลือ บริษัท D-TAC นำแจกข้าวสารอาหารแห้ง

 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โครงการเจริญสินธานี สุขุมวิท สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ ซึ่งมีทีมงานจากบริษัท D-TAC นำข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้ลูกค้าที่เช่าพักภายในโครงการเจริญสินธานี สุขุมวิท ณ บริเวณสำนักงานใหญ่

สำหรับการแจกจ่ายสิ่งของในครั้งนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบให้ ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล เข้าแถวเว้นระยะห่างในการเข้ารับสิ่งของดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน และลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19