เจริญสินธานี มหาชัย
พฤษภาคม 27, 2020
เจริญสินธานี สามห่วง
เจริญสินธานี สามห่วง
พฤษภาคม 28, 2020

ลงทะเบียนรับส่วนลดพิเศษ

ที่ดินหนองอิรุณ

แนวคิดโครงการ พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เป็นที่รู้จัก ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากมีท่าเรือน้ำลึก รวมถึงมีการลงทุนด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งศูนย์ปิโตรเคมีแห่งชาติที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง หรือเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์จากหลายแบรนด์ชิ้นส่วนรถยนต์ รวมถึงพลาสติก อิเลคทรอนิกส์ และโพลีเมอร์
ที่ดินเปล่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งรัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการลงทุนและสนับสนุนในพื้นที่ดังกล่าว ในการจัดพื้นที่เป็นเขตอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน เช่น ไบโอดีเซล ไบโอเทค ดิจิตัล เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่มีความพร้อมทั้งด้านแรงงาน การคมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ข้อมูลโครงการ

  ตั้งอยู่ที่ ติดถนน331 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

  พื้นที่ 370 ไร่ 2 งาน 09 ตารางวา โดยประมาณ                            

  หน้ากว้าง 280 เมตร

  พื้นที่ สีเขียว

รายละเอียดขายที่ดินหนองอิรุณ

ขายที่ดินหนองอิรุณ ติดถนน331 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี พื้นที่ 370 ไร่ 2 งาน 09 ตารางวา

ที่ตั้งโครงการ