skuztQPjQ4Envo3gN4qa1W2Z โครงการ "รวมพลังน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" ครั้งที่ 1 - csasset
เจริญสินธานี ห้วยปราบ
พฤษภาคม 21, 2020
ห้องพัก โครงการเจริญสินธานี เจริญนคร
พฤษภาคม 22, 2020

โครงการ “รวมพลังน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ครั้งที่ 1

โครงการ “รวมพลังน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ครั้งที่ 1💕

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2563 เวลา 13.00 น. เจริญสินแอสเสท รวมพลังน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ดูแลใส่ใจบรรเทาความเดือดร้อน ร่วมบริจาคเงินสดและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มูลค่า 30,000 บาท มอบให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ให้ผู้ที่ประสบความยากลำบากเด็กนักเรียนรวมเด็กพิเศษ👦🏻👩🏻 ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

สำหรับการส่งมอบสิ่งของในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมประเทศชาติ ให้ก้าวผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน ด้วยการสานสัมพันธ์ที่ยั่งยืนตอบแทนสู่สังคม ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของการเป็นบริษัทคนไทย ผู้ร่วมต้านภัยโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน