ห้องพัก โครงการเจริญสินธานี เจริญนคร
พฤษภาคม 22, 2020
เจริญสินธานี บ่อวิน
พฤษภาคม 22, 2020

ลงทะเบียนรับส่วนลดพิเศษ

ที่ดินบ้านเซิด

แนวคิดโครงการ พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เป็นที่รู้จัก ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากมีท่าเรือน้ำลึก รวมถึงมีการลงทุนด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งศูนย์ปิโตรเคมีแห่งชาติที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง หรือเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์จากหลายแบรนด์ชิ้นส่วนรถยนต์ รวมถึงพลาสติก อิเลคทรอนิกส์ และโพลีเมอร์
ที่ดินเปล่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งรัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการลงทุนและสนับสนุนในพื้นที่ดังกล่าว ในการจัดพื้นที่เป็นเขตอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน เช่น ไบโอดีเซล ไบโอเทค ดิจิตัล เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่มีความพร้อมทั้งด้านแรงงาน การคมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ข้อมูลโครงการ

  ตั้งอยู่ที่ ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

   พื้นที่ 61 ไร่ 2 งาน 16.6 ตารางวา โดยประมาณ                            

  หน้ากว้าง 65 เมตร

  พื้นที่ สีเขียว

รายละเอียดขายที่ดินบ้านเซิด

ขายที่ดินบ้านเซิด ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พื้นที่ 61 ไร่ 2 งาน 16.6 ตารางวา

GALLERY

ที่ตั้งโครงการ