ขายที่ดิน เมืองใหม่ (ดารกา)

เจริญสินธานี ปิ่นทอง 2
พฤษภาคม 18, 2020
เจริญสินธานี เกตเวย์
พฤษภาคม 19, 2020

ลงทะเบียนรับส่วนลดพิเศษ

ที่ดินเมืองใหม่ (ดารกา)

แนวคิดโครงการ พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เป็นที่รู้จัก ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากมีท่าเรือน้ำลึก รวมถึงมีการลงทุนด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งศูนย์ปิโตรเคมีแห่งชาติที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง หรือเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์จากหลายแบรนด์ชิ้นส่วนรถยนต์ รวมถึงพลาสติก อิเลคทรอนิกส์ และโพลีเมอร์
ที่ดินเปล่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งรัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการลงทุนและสนับสนุนในพื้นที่ดังกล่าว ในการจัดพื้นที่เป็นเขตอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน เช่น ไบโอดีเซล ไบโอเทค ดิจิตัล เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่มีความพร้อมทั้งด้านแรงงาน การคมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ข้อมูลโครงการ

  ตั้งอยู่ที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

  พื้นที่ 22 ไร่ 01 งาน 15.5 ตารางวา โดยประมาณ                            

  หน้ากว้าง 128 เมตร

  พื้นที่ สีเขียว

รายละเอียดขายที่ดินเมืองใหม่ (ดารกา)

ขายที่ดินเมืองใหม่ (ดารกา) ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พื้นที่ 22 ไร่ 01 งาน 15.5 ตารางวา

GALLERY

ที่ตั้งโครงการ