รวมภาพความประทับใจ รวมพลังจิตอาสา เจริญสินแอสเสท ด้วยเพลงประกอบ “เราไม่ทิ้งกัน”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจสำคัญ โดยมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเตียงผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลละอุ่น
เมษายน 22, 2020
ขายที่ดินบางปู แฟคทอรี่แลนด์ 75
เมษายน 29, 2020

รวมภาพความประทับใจ รวมพลังจิตอาสา เจริญสินแอสเสท ด้วยเพลงประกอบ “เราไม่ทิ้งกัน”

รวมภาพความประทับใจ❤️
รวมพลังจิตอาสา เจริญสินแอสเสท ด้วยเพลงประกอบ “เราไม่ทิ้งกัน” 🎼ของบอย โกสิยพงษ์ ที่แต่งเพลงนี้เพื่อให้กำลังใจคนไทยผ่านพ้นวิกฤต #โควิด19

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 มูลนิธิวงษ์เจริญสิน พร้อมจิตอาสาเจริญสินแอสเสท รวมพลังขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ทำงานหนักเพื่อประชาชน💕👨🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️

เหล่าพนักงานจิตอาสา ได้จัดทำ Face Shield ให้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ป้องกันน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ และเลือด ของผู้ป่วยติดเชื้อกระเด็นเข้าหน้าบุคลากรทางการแพทย์ รวมจำนวน 1,000 ชิ้น ในระหว่าง Work from Home เพื่อส่งมอบให้กับ #โรงพยาบาลสมุทรปราการ #โรงพยาบาลยโสธร #โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันดุม #โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ #โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

#ขอบคุณจิตอาสา : ตวงพร ศุภวนิช, เอกชัย เล้าเรืองตระกูล, อัญญรัตน์ แสงฤทธิ์, ศุกลกานต์ นูแป, สมฤทัย ทองกลาง, นัทนทนันทน์ มโนวรานันทน์, จิราภรณ์ หงษ์คง, น้ำทิพย์ เริงอารมย์, ยุพดี เวียงนนท์, อัจจิมา ศรีดี, ณัฐธิดา ศรีดี, วริษฐา เกตุแก้ว, พิมพิไล ดอกพุดซา, ดาวนิล รอบรู้, ธวัชชัย สุภาโชติ, ศศิธร เตยไธสง, ชูเกียรติ เวหะชาติ, ชุติกาญจน์ โฉมมา, อังสุมา สุทธิประภา, นุชนารถ แซ่ตั้ง, วันทนีย์ ศรีโชติ, จตุพล กาญจนะอักษร, ขนิษฐา หาญกล้า, ปิยะพร อยู่แสง, ภัทรวรรณ สายสุทธิรักษ์, สุนันทา พ่อนา, มะลิวรรณ พลาสืบสาย, กมลชนก บุญอาจ, เกตุวดี ทับสุริย์

#ขอบคุณผู้แต่งเพลง “#เราไม่ทิ้งกัน” ของ #บอยโกสิยพงษ์

#ขอบคุณCEO ที่ให้มีกิจกรรมในครั้งนี้