เจริญสินธานีวิชิต
เจริญสินธานี วิชิต
มีนาคม 18, 2020
ชนัญญา ทาวน์เฮาส์
มีนาคม 29, 2020

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ให้ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เริ่มบังคับตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.เป็นต้นไป บริษัท เจริญสินแอสเสท จำกัด และบริษัทย่อย ยังคงมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน ลูกค้า และครอบครัว ที่ได้พักอาศัยภายในเหมือนเดิม จึงใช้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

👤 บุคคล
🥇 พนักงาน – จัดวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าทำงาน จัดชุดอุปกรณ์ป้องกันทั้งหน้ากากอนามัย และถุงมือ รวมถึงการออกกฏห้ามไม่ให้พนักงานเดินทางไปต่างจังหวัด และบริษัทฯ ได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส

🥈 ลูกค้า – เมื่อมาติดต่อที่สำนักงาน จัดวัดอุณหภูมิร่างกาย และจัดแอลกฮอลล์เจลให้บริการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันโรคด้วยตนเอง ทั้งภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ

🏬 อาคาร สถานที่
🥇 สำนักงาน – ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน ตีเส้นกำหนดจุดการเว้นระยะห่างในการติดต่อกับพนักงาน จัดที่นั่งโดยเว้นระยะ

🥈 ส่วนกลาง – ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่โดยรอบอาคาร โถงทางเดิน และบริเวณที่สัมผัสร่วมกัน เช่น ประตู ลิฟท์ เป็นต้น

🥉 พาณิชย์ – ดำเนินการตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยกิจการที่ถูกปิด บริษัทฯจัดมาตรการเยียวยาแก่ผู้ที่ขาดรายได้ โดยเว้นการชำระค่าเช่า

ด้วยการจัดการตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นทำให้พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ มั่นใจได้ว่า ที่พักเราปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างแน่นอน

ขอบคุณพนักงาน ลูกค้าและผู้มาติดต่อทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และต้องขออภัยหากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายเช่นเดิมค่ะ