ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเรา

 • บางปู แฟคทอรี่แลนด์ (โกดัง) Type A-70

  โกดังขาย หรือให้เช่า ย่านสมุทรปราการ

  โรงงานขนาดใหญ่ พื้นที่ดิน 2-1-66.6 ไร่ พร้อมอาคารสำนักงาน 200 ตร.ม. โครงสร้างใหม่ แข็งแรงทนทาน วัสดุได้มาตรฐาน สะอาด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 • บางปู แฟคทอรี่แลนด์ (โกดัง) Type A-71

  โกดังขาย หรือให้เช่า ย่านสมุทรปราการ

  โรงงานขนาดใหญ่ พื้นที่ดิน 2-2-22.40 ไร่ พร้อมอาคารสำนักงาน 200 ตร.ม. โครงสร้างใหม่ แข็งแรงทนทาน วัสดุได้มาตรฐาน สะอาด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 • บางปู แฟคทอรี่แลนด์ (โกดัง) Type A-72

  โกดังขาย หรือให้เช่า ย่านสมุทรปราการ

  โรงงานขนาดใหญ่ พื้นที่ดิน 2-1-32.9 ไร่ พร้อมอาคารสำนักงาน 200 ตร.ม. โครงสร้างใหม่ แข็งแรงทนทาน วัสดุได้มาตรฐาน สะอาด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน