ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเรา

 • ขายที่ดิน บางพลี

    ต.บางเสาธง อ.บางพลี ใกล้นิคมฯบางพลี

    พื้นที่ 9 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา โดยประมาณ

    หน้ากว้าง 80 เมตร พื้นที่ สีส้ม

 • ขายที่ดิน บางเมฆขาว

    เทศบาลบางปู ซ.54 (บางเมฆขาว) ต.ท้ายบ้าน

    พื้นที่ 12 ไร่ 0 งาน 66 ตารางวา โดยประมาณ (พร้อมสิ่งปลูกสร้าง)

    หน้ากว้าง 105 เมตร พื้นที่ใช้สอยในอาคาร 14,306 ตร.ม. พื้นที่ สีม่วง

 • ขายที่ดิน บางปู 88

    เทศบาลบางปู ซ.88 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง

    พื้นที่ 14 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา โดยประมาณ

    หน้ากว้าง 190 เมตร พื้นที่ สีม่วง

 • ขายที่ดินบางปู แฟคทอรี่แลนด์ 46

    ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง

    พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 53.3 ตารางวา โดยประมาณ

    หน้ากว้าง 27.85 เมตร พื้นที่ สีม่วง

 • ขายที่ดินบางปู แฟคทอรี่แลนด์ 76

    ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง

  พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 53.2 ตารางวา โดยประมาณ

    หน้ากว้าง 653.2 เมตร พื้นที่ สีม่วง

 • ขายที่ดินบางปู แฟคทอรี่แลนด์ 77

    ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง

    พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา โดยประมาณ

    หน้ากว้าง 28 เมตร พื้นที่ สีม่วง

 • ขายที่ดินบางปู แฟคทอรี่แลนด์ 49

    ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง

    พื้นที่ 3 ไร่ 0 งาน 87.8 ตารางวา โดยประมาณ

    หน้ากว้าง 80 เมตร พื้นที่ สีม่วง

  Sold Out

 • ขายที่ดินบางปู แฟคทอรี่แลนด์ 50

    ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง

    พื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 99.2 ตารางวา โดยประมาณ

    หน้ากว้าง 82.34 เมตร พื้นที่ สีม่วง

 • ขายที่ดินบางปู แฟคทอรี่แลนด์ 51

    ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง

   พื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 95.1 ตารางวา โดยประมาณ

    หน้ากว้าง 40 เมตร พื้นที่ สีม่วง

 • ขายที่ดินบางปู แฟคทอรี่แลนด์ 75

    ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง

    พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 55.6 ตารางวา โดยประมาณ

    หน้ากว้าง 60 เมตร พื้นที่ สีม่วง