ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเรา

  • ขายที่ดิน เขาใหญ่

      ถ.ธนะรัชต์ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง

      พื้นที่ 4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา โดยประมาณ

      หน้ากว้าง 50 เมตร พื้นที่ สีเขียว