ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเรา

 • ขายที่ดิน คลองกิ่ว

  ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง ติดถนน 331 กม.78

  พื้นที่ 355 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา โดยประมาณ

  หน้ากว้าง 637 เมตร พื้นที่ สีเขียว

 • ขายที่ดิน หนองอิรุณ

    ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง ติดถนน331

    พื้นที่ 370 ไร่ 2 งาน 09 ตารางวา โดยประมาณ

    หน้ากว้าง 280 เมตร พื้นที่ สีเขียว

 • ขายที่ดิน หนองตำลึง

   ต.หนองตำลึง อ.พานทอง ใกล้นิคมฯอมตะนคร

    พื้นที่ 24 ไร่ 1 งาน 02 ตารางวา โดยประมาณ

    หน้ากว้าง 108 เมตร พื้นที่ สีเขียว

 • ขายที่ดิน ปิ่นทอง 3 (01)

    ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ติดถนน331(ตัดใหม่)

    พื้นที่ 11 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา โดยประมาณ

    หน้ากว้าง 120 เมตร พื้นที่ สีเขียว

 • ขายที่ดิน ปิ่นทอง 3 (02)

    ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ติดถนน331(ตัดใหม่)

    พื้นที่ 14 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา โดยประมาณ

    หน้ากว้าง 132 เมตร พื้นที่ สีเขียว

 • ขายที่ดิน บ้านเซิด

    ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม

    พื้นที่ 61 ไร่ 2 งาน 16.6 ตารางวา โดยประมาณ

    หน้ากว้าง 65 เมตร พื้นที่ สีเขียว

 • ขายที่ดิน เหมราช

    ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ติดพันเสด็จนอก-สุรศักดิ์

    พื้นที่ 127 ไร่ 0 งาน 41 ตารางวา โดยประมาณ

    หน้ากว้าง 580 เมตร พื้นที่ สีม่วง

 • ขายที่ดิน เมืองใหม่ (ดารกา)

    ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา

   พื้นที่ 22 ไร่ 01 งาน 15.5 ตารางวา โดยประมาณ

    หน้ากว้าง 128 เมตร  พื้นที่ สีเขียว

 • ขายที่ดิน เมืองใหม่

    ซ.วัดบ่อวิน-ยางเอน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา

    พื้นที่ 67 ไร่ 0 งาน 38.1 ตารางวา โดยประมาณ

    หน้ากว้าง 228 เมตร พื้นที่ สีม่วง